Zakladajúci členovia

Katka Benešová

Market Adoption Change Lead – Emerging Markets, ACCA

Katarína je Market Adoption Change Lead – Emerging Markets v ACCA. Katka sa podieľala  na budovaní povedomia o značke ACCA a jej rozšírení v Českej republike, na Slovensku, Maďarsku od roku 2003, kedy bola otvorená jej pobočka v Prahe. Zameriava sa na budovanie silných vzťahov so zákazníkmi a členmi ACCA v rámci regiónu. Viac ako 13 rokov pracovala v oblasti profesijného tréningu a odborného vzdelávania ľudí v ATC International a Arthur Andersen.

Todd Bradshaw

CEE Managing Partner, PwC 

Todd je partner zodpovedný za chod spoločnosti a líder pre oblasť daní v PwC na Slovensku. Má viac než 25 ročnú prax v oblasti daňového a biznis poradenstva. To zahŕňa viac než 15 rokov skúseností na Slovensku. Tri roky zastával pozíciu partnera zodpovedného za interné daňové záležitosti PwC v regióne strednej a východnej Európy, čo zahŕňa 27 krajín. Todd Bradshaw má mnohoročné skúsenosti v poskytovaní daňového poradenstva slovenským a nadnárodným spoločnostiam, najmä v oblasti štruktúrovania cezhraničných investícií, transferového oceňovania, štátnej pomoci a fúzií a akvizícií. Poskytoval poradenstvo mnohým nadnárodným spoločnostiam pri ich etablovaní na Slovensku, vrátane poradenstva pri zostavovaní daňovo výhodných právnych a finančných štruktúr a nastavení vhodných systémov pre plnenie účtovných a daňových povinností.

Roman Slovinec

Executive Director and CFO, EBCG

Roman je zakladateľ a riaditeľ EBCG a je členom manažmentu spoločnosti SINTRA. Viac ako 15 rokov pracuje na vedúcich finančných pozíciách a je iniciátorom myšlienky založenia CFO Clubu na Slovensku. Po ukončení vysokoškolského štúdia získal Roman prvé pracovné skúsenosti v spoločnosti PwC. Od roku 2002 pracoval ako konzulant v investično-finančnej skupine EPIC. Neskôr z pozície CFO a člena predstavenstva viedol jej širokú finančnú agendu, vrátane projektov reštrukturalizácie a následného predaja spoločností. Neskôr pôsobil ako skupinový CFO v zahraničnej B2B konferenčnej spoločnosti so sídlom v Dubaji a USA. Roman je ženatý a má dve deti.

 

 

Vítame nových členov:

Jarmila Csóková

Boehringer Ingelheim 

Jana  Langerová

Rastislav Begán

Exponea

 

Vladimír    Lukáč

OMV

Andrej  Solčányi

Intrum Slovakia

 

Juraj         Bayer

ZSE

 

             

Platinoví 
členovia:

Matthias

Grass

Swiss Re

Martin

Štefík

Microsoft 

Frank-Stephan 

Hardt 

T-Systems 

Alica

Pavúková

PwC Slovensko

 Ján

Oráč

SEPS

Vladimír

Lukáč

OMV

 

 

 

 

 

             

Zlatí členovia:

Petr Ivánek


SPP

Vladimír Fuga


DPD

Martin Spišák


MERCK 

Zuzana Želinská


NESS Košice

Juraj Bayer


ZSE

 
 

 

 

 

     
© 2013 CFO Club Slovakia