Ciele a vízia klubu

 

Klub finančných riaditeľov „CFO Club“ je asociáciou vrcholových pracovníkov z oblasti finančného riadenia pôsobiacich na Slovensku. Klub bol založený v roku 2013 s cieľom stať sa vedúcou platformou slúžiacou na výmenu informácií, znalostí a možnosťou nadväzovania neformálnych kontaktov. 

Len donedávna sa finanční riaditelia takmer výlučne zameriavali na otázky finančnej kontroly a účtovníctva. Od súčasných CFO sa však očakávajú omnoho komplexnejšie schopnosti umožňujúce komunikáciu a spoluprácu s jednotlivými oddeleniami spoločnosti, v ktorej pôsobia. Vzhľadom na ich zodpovednosť za rast vo vrchných, ale aj spodných líniách je veľmi žiadané, aby sa aktívne zapájali  do tvorby a implementácie firemných stratégií a realizácie celopodnikových projektov.  Keďže sa tým významne rozšírili nároky kladené na osobnosti pôsobiace na tomto poste, je naším cieľom pomôcť finančným riaditeľom k dosiahnutiu najvyššej kvality vo výkone finančného riadenia pomocou:

 

  •         výmeny skúseností a znalostí z oblasti,

  •         skvalitnenia profesijnej odbornosti a vzdelanosti prostredníctvom školení a tréningov,

  •         podpory kariérneho rastu,

  •         zapájania sa do výskumných projektov a štúdií za účelom zdieľania informácií,

  •         zdieľania najlepších metód vo vybraných oblastiach,

  •        stretávania sa s prominentnými odborníkmi z oblasti finančníctva.

Vítame nových členov:

Jarmila Csóková

Boehringer Ingelheim 

Jana  Langerová

Rastislav Begán

Exponea

 

Vladimír    Lukáč

OMV

Andrej  Solčányi

Intrum Slovakia

 

Juraj         Bayer

ZSE

 

             

Platinoví 
členovia:

Matthias

Grass

Swiss Re

Martin

Štefík

Microsoft 

Frank-Stephan 

Hardt 

T-Systems 

Alica

Pavúková

PwC Slovensko

 Ján

Oráč

SEPS

Vladimír

Lukáč

OMV

 

 

 

 

 

             

Zlatí členovia:

Petr Ivánek


SPP

Vladimír Fuga


DPD

Martin Spišák


MERCK 

Zuzana Želinská


NESS Košice

Juraj Bayer


ZSE

 
 

 

 

 

     
© 2013 CFO Club Slovakia