Ochrana osobných údajov

Vyhlasujem, že udeľujem súhlas so spracovaním všetkých mnou poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, občianskym združením CFO Club-om, so sídlom Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava, IČO: 42272602, ktorý je prevádzkovateľom osobných údajov, a to pre účely vzniku členstva a aktivít spojených s členstvom v CFO Club-e, a s ich následným spracovaním, a ďalej súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov pre marketingové účely prevádzkovateľa a partnerov CFO Club-u, t.j. zasielaním informácií o organizovaných akciách a iných aktivitách, s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje.

Tento súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu neurčitú, avšak rozumiem, že ho môžem kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa. Vyhlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä § 28 (napr. právo na opravu nesprávnych údajov, odvolať súhlas, na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil a pod.). Vyhlasujem, že súhlasím so zverejnením mnou poskytnutých osobných údajov, a to konkrétne mena a priezviska/obchodného mena, na internetovej stránke CFO Club-u a iných materiáloch CFO Club-u.

Vítame nových členov:

 Marek Kottman

O2BusinessServices 

Matthias Grass

Swiss Re

Alica Pavúková

PwC Slovensko

 Gabriel Szalay

SPIE Elektrovod 

   
             

Platinoví 
členovia:

Matthias

Grass

Swiss Re

Martin

Štefík

Microsoft 

Janka 

Kmetzová

T-Systems 

Alica

Pavúková

PwC Slovensko

   

 

 

 

 

 

             

Zlatí členovia:

Petr Ivánek


SPP

Vladimír Fuga


DPD

Martin Spišák


MERCK 

Zuzana Želinská


NESS Košice

   

 

 

 

     
© 2013 CFO Club Slovakia