CFO Club

Nezávislá asociácia pre moderných finančných riaditeľov

Najbližšie podujatia

Galavečer

Galavečer CFO roka 2023

Dátum

3. okt 2024, 18:30 - 23:00

Miesto

Moyzesova sieň UK, Vajanského nábrežie 12, Bratislava 81102

Novinky

Členstvo

Koncept CFO Clubu

01

20 podujatí ročne

Bezplatný vstup na podujatia CFO Clubu a partnerské podujatia so zľavou

02

Top CFOs

Networking a nadväzovanie kontaktov s významnými CFOs na Slovensku

03

Otvorené diskusie

Zdieľanie názorov a pohľadov na aktuálne dianie aj odborné témy

04

Know-how z praxe

Výmena skúsenosti a tej najlepšej praxe medzi členmi

05

VIP hostia

Osobné stretnutia s významnými predstaviteľmi inštitúcií a renomovanými odborníkmi zo sveta financií

06

Novinky

Zvýhodnený prístup k najnovším technologickým postupom, novinkám a podujatiam

Staňte sa členom CFO Club ešte dnes

CFO CLub

Členstvo

Kto môže byť

členom?

Členom sa môže stať finančný riaditeľ alebo odborník z oblasti riadenia financií, ktorý túto profesiu vykonávajú aspoň po dobu jedného roka, alebo vykonávali v minulosti.

Na profile členov nám veľmi záleží. Členom CFO Clubu sa fyzická alebo právnická osoba, podaním elektronickej prihlášky, alebo na základe odporúčania existujúceho člena, a pre jej členstvo hlasuje viac ako polovica všetkých členov Predsedníctva.

Stačia 2 kroky:

1. Vyplňte žiadosť alebo získajte odporúčanie od aktívneho člena klubu. 

2. Predsedníctvo posúdi profil kandidáta do 7 kalendárnych dní

Členstvo

Typy členstva

PLATINUM

Cena 2450€

Členstvo vhodné pre väčšiu vizibilitu s vstupmi na všetky podujatia

Bezplatný vstup na podujatia organizované CFO Clubom

Prístup ku všetkým prieskumom a štúdiám pripravených CFO Clubom

Dohodnuté zľavy so zmluvnými partnermi

Garantovaná účasť na podujatiach s VIP hosťami

Bezplatná účasť pre kolegu, finančného manažéra na všetkých podujatiach CFO Clubu (okrem podujatí s VIP hosťami)

Bezplatný VIP vstup na CFO Forum Slovensko, dvojdňové stretnutie finančných riaditeľov na Slovensku, akreditované ACCA, vrátane vstupu na večernú recepciu

Profil spoločnosti na stránke CFO Clubu

Logo spoločnosti na stránke CFO Clubu

Možnosť prezentácie spoločnosti, jej produktov alebo služieb na špeciálnom podujatí CFO Clubu

GOLD

Cena 1150€

Členstvo vhodné pre SMEs s garanciou vstupov na VIP podujatia

Bezplatný vstup na podujatia organizované CFO Clubom

Prístup ku všetkým prieskumom a štúdiám pripravených CFO Clubom

Dohodnuté zľavy so zmluvnými partnermi

Garantovaná účasť na podujatiach s VIP hosťami

GENERAL

Cena 650€

Členstvo vhodné pre firmy aj CFO ako jednotlivcov

Bezplatný vstup na podujatia organizované CFO Clubom

Prístup ku všetkým prieskumom a štúdiám pripravených CFO Clubom

Dohodnuté zľavy so zmluvnými partnermi

NGO- pre neziskové organizácie

Cena 300€

Bezplatný vstup na podujatia organizované CFO Clubom

Prístup ku všetkým prieskumom a štúdiám pripravených CFO Clubom

Dohodnuté zľavy so zmluvnými partnermi

CFO Club

O nás

Klub finančných riaditeľov „CFO Club“ je asociáciou vrcholových pracovníkov z oblasti finančného riadenia pôsobiacich na Slovensku. Klub bol založený v roku 2013 s cieľom stať sa vedúcou platformou slúžiacou na výmenu informácií, znalostí a možnosťou nadväzovania neformálnych kontaktov.

Video

Aké sú stretnutia v CFO Clube?

Prehrať video

CFO Club

Členovia

Zakladajúci členovia

Čestní členovia

imiklos.jpg

Ivan Mikloš

Bývalý minister financií SR

2019_sramko2.jpg

Ivan Šramko

Bývalý guvernér NBS

6-36aQ5p_400x400.jpg

Vladimír Vaňo

MFSR