Stať sa členom CFO Club

Členom sa môže stať len finančný riaditeľ s dlhoročnou praxou. Na profile členov nám veľmi záleží. Získajte odporúčanie od aktívneho člena klubu.

Registračný formulár

Fakturačné údaje
Osobné údaje
Doplnkové informácie

Členstvo

Typy členstva

PLATINUM

Cena 1900€

Bezplatná účasť pre kolegu, finančného manažéra na všetkých podujatiach CFO Clubu (okrem podujatí s VIP hosťami)

Bezplatný VIP vstup na CFO Forum Slovensko, dvojdňové stretnutie finančných riaditeľov na Slovensku, akreditované ACCA, vrátane vstupu na večernú recepciu

Profil spoločnosti na stránke CFO Clubu

Logo spoločnosti na stránke CFO Clubu

Počet hlasov člena Klubu na hlasovaní na Členskej schôdzi: 4

GOLD

Cena 900€

Členstvo vhodné pre SMEs

Garantovaná účasť na podujatiach s VIP hosťami

Počet hlasov člena Klubu na hlasovaní na Členskej schôdzi: 3

GENERAL

Cena 500€

Základné členstvo je ideálne pre CFO registrovaných ako jednotlivcov

Bezplatný vstup na podujatia organizované CFO Clubom

Prístup ku všetkým prieskumom a štúdiám pripravených CFO Clubom

Dohodnuté zľavy so zmluvnými partnermi

Počet hlasov člena Klubu na hlasovaní na ČlensPočet hlasov člena Klubu na hlasovaní na Členskej schôdzi: 2kej schôdzi: 4

NGO

Cena 250€

Bezplatný vstup na podujatia organizované CFO Clubom

Prístup ku všetkým prieskumom a štúdiám pripravených CFO Clubom

Dohodnuté zľavy so zmluvnými partnermi

Počet hlasov člena Klubu na hlasovaní na Členskej schôdzi: 2