CFO Club

O nás

Klub finančných riaditeľov „CFO Club“ je asociáciou vrcholových manažérov z oblasti finančného riadenia pôsobiacich na Slovensku. Klub bol založený v roku 2013 s cieľom stať sa vedúcou platformou slúžiacou na výmenu informácií, znalostí a možnosťou nadväzovania neformálnych kontaktov.

Len donedávna sa finanční riaditelia takmer výlučne zameriavali na otázky finančnej kontroly a účtovníctva. Od súčasných CFO sa však očakávajú omnoho komplexnejšie schopnosti umožňujúce komunikáciu a spoluprácu s jednotlivými oddeleniami spoločnosti, v ktorej pôsobia. Vzhľadom na ich zodpovednosť za rast vo vrchných, ale aj spodných líniách je veľmi žiadané, aby sa aktívne zapájali  do tvorby a implementácie firemných stratégií a realizácie celopodnikových projektov.  Keďže sa tým významne rozšírili nároky kladené na osobnosti pôsobiace na tomto poste, je naším cieľom pomôcť finančným riaditeľom k dosiahnutiu najvyššej kvality vo výkone finančného riadenia pomocou:

  • výmeny skúseností a znalostí z oblasti
  • skvalitnenia profesijnej odbornosti a vzdelanosti prostredníctvom školení a tréningov
  • podpory kariérneho rastu
  • zapájania sa do výskumných projektov a štúdií za účelom zdieľania informácií
  • zdieľania najlepších metód vo vybraných oblastiach
  • stretávania sa s prominentnými odborníkmi z oblasti finančníctva

 

Orgány Klubu sú Členská schôdza, Predsedníctvo, Prezident a viceprezident Klubu. Členská schôdza je najvyšším orgánom Klubu. 

Predsedníctvo je najvyšším výkonným orgánom  v čase medzi zasadnutiami Členskej schôdze. Predsedníctvo je zložené zo 7  členov.

 

Pre volebné obdobie 2021-2023 boli zvolení za členov Predsedníctva:

Oliver Felszeghy, CFO, TIPOS, národná loteriová spoločnosť 

Vladimír Fuga, CFO Biometrix, prezident CFO Clubu

Zuzana Klena-Kostkova, CFO, dm-drogeriemarkt; 

Viera Kubašová, CFO, Kooperatíva poisťovňa; 

Jana Palkova, CFO, Východoslovenská distribučná  

Roman Slovinec, CEO, EBCG, zakladajúci člen 

Róbert Verbich, Group CFO, PwC CEE, viceprezident CFO Clubu

 

CFO Club

Galéria